vytlačiť, podpísať,
oskenovať a poslať na email?
vyrobiť pečiatku?
vizitky?
vytlačiť si zo svojho emailu či z webu?
zviazať prácu?
napalíť na CD alebo DVD?
študentské ceny?
konvertovať do PDF?
poslať fax?
vytlačiť foto?
laminovať?

print, sign,
scan and send to email?
make a stamp?
visit card?
print from own email or web?
bind material?
burn on CD or DVD?
student prices?
convert to PDF?
send a fax?
print a photo?
laminate?