Hrebeňová Väzba (Plastová)

  Plastic Binding

  Drôtená väzba (Kovová)

  Wire Binding

  Kalendárová väzba

  Calendar Binding

  Tepelná väzba

  Thermo Binding

  Násuvné Lišty

  Slide Binding

  Laminovanie

  Laminating

  Nitovanie

  Riveting

Knižná Väzba, Vizitky, Pečiatky, atd.

Book Binding, Business, Visit Cards, Stamps, etc.

Chcete si doniest vlastnú predlohu pre výrobu napríklad vizitiek alebo oznámení? V tom prípade je najlepšie keď donesiete predlohu v .pdf formate alebo v .cdr formate (CorelDraw, ukladať vo v.13 alebo nižšie).

Pri vizitkách je optimálné uložiť 10 vizitiek na A4 s rozrezovými značkami po obvode - v prípade ukladania v .pdf; alebo 1 vizitku na požadovaný rozmer - v prípade ukladania v .cdr

  Do you want to bring your own sample for making business cards or announcement? In that case it is best when you bring your sample in .pdf format or in .cdr format(CorelDraw, save in v.13 or lower).

  For business cards it is best when you save 10 cards on A4 with cutting signs around - in the case of saving in .pdf; or 1 card in desire format - in case of saving it in .cdr

Vizitka/pdf/PRIKLAD

Vizitka/cdr/PRIKLAD

Visit Card/pdf/SAMPLE

Visit Card/cdr/SAMPLE