Hrebeňová Väzba (Plastová)

Drôtená väzba (Kovová)

Kalendárová väzba

Tepelná Väzba

Násuvné Lišty

Laminovanie

Nitovanie

Plastic Binding

Wire Binding

Calendar Binding

Thermo Binding

Slide Binding

Laminating

Riveting

Knižná Väzba, Vizitky, Pečiatky

Book Binding, Business, Visit Cards, Stamps

Chcete si doniest vlastnú predlohu pre
výrobu npr. vizitiek alebo oznámení?
V tom prípade je najlepšie keď donesiete predlohu v .pdf formate,
alebo možete aj v .cdr
(CorelDraw, ukladať v v.13 alebo nižšie)

Pri vizitkách je optimálné uložiť
10 vizitiek na A4 s rozrezovými značkami
po obvode - v prípade ukladania v .pdf;
alebo 1 vizitku na požadovaný
rozmer - v prípade ukladania v .cdr

You want to bring your own sample for making business cards or announcements?
In that case it is best when you bring your sample in .pdf,
or also in .cdr
(CorelDraw, save in v.13 or lower)

At business cards it is best when you save
10 cards on A4 with cutting signs
around - in the case of saving in .pdf;
or 1 card in desire format - in case
of saving it in .cdr

Vizitka /pdf/PRIKLADXXVisit Card /pdf/SAMPLE

Vizitka /cdr/PRIKLADXXVisit Card /cdr/SAMPLE